Uudised

Tähelepanu!

Alates 10. märtsist kõik tunnid interneti vahendusel!

Kui olukord paraneb, jätkame tavalisel moel.


Palju rõõmu muusikast ja head uut aastat!

Siit leiate väikese kontserdi ärajäänud koolikontserdi asemel ja õpetajate jõulutervituse.


Head õpilased ja lapsevanemad!

Eestis valitseva olukorra tõttu peaksid kõik haigusnähtudega inimesed jääma koju.

Et meie õppetöö ei kannataks, palun haigestumisest võimalikult kiiresti teatada õpetajale ja kokku leppida ka selles, kas kergemate sümptomite puhul saab tavalisel ajal teha tunni interneti teel või on haigus nii tõsine, et tuleb puhata ja tund hiljem järele teha. Püüame teha nii, et nohu või köha tõttu ei kuhjuks tegemata tunnid.

Ka rühmatunnis on võimalik interneti teel osaleda, aga sellest peaks õpetaja hommikul teadma, et saaks tööd korraldada.

Kui kellelgi on mingid kroonilised haigused (näit allergia), mis võib kaaslastes ärevust tekitada, palume ka sellest kooli teavitada.

Hoiame ennast ja teisi!


Tutvu solfedžo sügisese tunniplaaniga siin.


Uus kursus Helivõlus – Muusikaelu 20. sajandil

music timeline

 

 

 

 

 

Ülevaade 20. sajandi muusikaelust:

* mis ajendas inimesi muusikat looma
* kus ja kuidas muusikaga tegeleti
* millised stiilid kõrvuti eksisteerisid
* mis oli neis ühist ja erinevat

Muusikalooga tutvust tegema või oma teadmisi värskendama on oodatud kõik muusikasõbrad alates gümnaasiumiealistest. Töö toimub rühmatundidena kaks korda kuus 90 min korraga.
Kursusel osalemise soovist palun teatada kooli aadressil muusikakool@leima.ee

Kursust viib läbi muusikateaduse magister Silvia Luik


Helivõlu muusikakooli eesmärk on võimaldada ea- ja võimetekohast õpetust nii lastele kui täiskasvanutele. Oluline osa õppetöös on koosmängul.


Muusikakoolist Helivõlu on võimalik osta kinkekaart viiuli-, karmoška-, klaveri- või laulutundideks, kompositsiooni või noodigraafika õppimiseks! Selleks palun kirjutada oma soovist muusikakool@leima.ee.


Helivõlu algus on leidnud kajastamist ka meedias:

ERRi raadiointervjuu
Klassikaraadio saade “Delta”
Tartu Postimehe artikkel
Tartu Ekspressi artikkel